გიორგი გოცირიძის ბლოგი, იურისტი

31205

ქმედუუნარობის უუნარობა

თამამად შეიძლება ითქვას, რომ გუშინ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ თავისი არსებობის განმავლობაში ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება... იხილე მეტი