სხვა საქართველო

სხვა საქართველო

0 Comments

მიიჩნევა, რომ პოლიტიკა ეკონომიკის გაგრძელებაა. განვითარებულ ქვეყნებში პოლიტურ გადაწყვეტილებებს მეტწილად ეკონომიკური ინტერესებიდან გამომდინარე იღებენ. მაგრამ საქართველო ღარიბი ქვეყანაა, მრავალრიცხოვანი საშუალო ფენის გარეშე და მოსახლეობა ეკონომიკური ინტერესების მიხედვით კლასიფიცირებული არ არის.... Read More