კომპანიონ ცხოველთა პოპულაციის მართვისათვის აუცილებელი საკანომდებლო ინსტრუმენტები

0 Comments

უპატრონო ცხოველთა პოპულაციის მართვისათვის აუცილებელი ინსტრუმენტებია კანონმდებლობა, საჭირო ინფრასტრუქტურა და ვეტერინარული მომსახურეობა.

... Read More