Netgazeti Blogs | 2013 | August | 06 August 6, 2013 – Netgazeti Blogs
მხიარული სასამართლო

მხიარული სასამართლო

0 Comments

გასული საუკუნის მიწურულს ქვეყანაში სასამართლო რეფორმა დაიწყო. იყვნენ რეფორმატორები და რეფორმის მოწინააღმდეგენი. ერთმა რეფორმატორმა პოლიტიკოსმა სსრკ-დან რუდიმენტად შემორჩენილი სასამართლო სისტემის დასახასიათებლად ფ. კაფკას რომანი “პროცესი” მოიშველია. რომანი ე.წ. რიგითი ადამიანის... Read More