ახალი შუასაუკუნეები

0 Comments

ტერმინი "ახალი შუასაუკუნეები" რუსმა ფილოსოფოსმა ნიკოლაი ბერდიაევმა დაამკვიდრა. თავდაპირველი მნიშვნელობით ტერმინში სეკულარიზმის  კრახი და მის ადგილას  საკრალიზებული, რელიგიის რანგში აყვანილი იდეოკრატიების (ბოლშევიზმისა და ფაშიზმის) აღმოცენება იგულისხმებოდა.

... Read More