არაფერი პირადი, მხოლოდ ბიზნესი

0 Comments

"რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელი მიიჩნევს, რომ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში რელიგია ცალკე საგნად უნდა ისწავლებოდეს", - ეს ინფორმაცია ამა წლის 12 სექტემბერს გავრცელდა

... Read More