Netgazeti Blogs | 2014 | October | 03 October 3, 2014 – Netgazeti Blogs

უგზოუკვლო საზოგადოება

0 Comments

„...მაგრამ როგორც კი ინანებ, სულ ერთი ბეწოს მაინც, აი, იქ გაგედო. როცა იტყვი, რომ ქუჩებში კი არ უნდა გებოდიალა, არამედ საჯარო ბიბლიოთეკაში უნდა მჯდარიყავი და... Read More