შენიშვნები თბილისში ცხოველების მოვლა პატრონობის და მათი პოპულაციების მართვის წესზე

0 Comments

რამდენადაც ცხოველთა დამცველ საზოგადებაში გახდა ცნობილი, 2015 წლის 2 მარტს ქალაქ თბილისის საკრებულოს გადაეცა განხილვისათვის ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე ცხოველების მოვლა პატრონობის და მათი პოპულაციების მართვის წესის კანონპროექტი. 

... Read More