Netgazeti Blogs | 2018 | October | 19 October 19, 2018 – Netgazeti Blogs

ნიუ იორკული კადრილი და მაწანწალები

0 Comments

“ჯოისის თეატრის” ამფითეატრივით მოწყობილ თეთრ სცენაზე, რომელიც ტენისის კორტს უფრო ჰგავდა, ვიდრე არტპლატფორმას, ყვავილებიანი დაჩითვის რამდენიმე მართკუთხედი, ოდნავ ამობურცული საბანი იდო. მოპირდაპირე მხარეს პარტერში ასევე ფერადყვავილებიანი, მიტმასნილფორმიანი, ნიღბიანი გაშეშებული ფიგურა... Read More