Netgazeti Blogs | 2019 | November | 14 November 14, 2019 – Netgazeti Blogs

რაზე ისაუბრა ესმა გუმბერიძემ გაეროს ტრიბუნიდან

0 Comments

2020 წლის გაზაფხულზე გაეროს შშმ (შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე) პირთა უფლებების კომიტეტი გაეროს შშმ პირთა უფლებების კონვენციის იმპლემენტაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის მიერ წარდგენილ რიგით პირველი ანგარიშის წინასასესიო და პლენარულ განხილვას დაიწყებს.... Read More