Netgazeti Blogs | 2019 | December | 27 December 27, 2019 – Netgazeti Blogs

ოდა, სუფრა და „აჭარული“ ბრუკლინის ბოტანიკურ ბაღში

0 Comments

„ბაღების ბაღი” – ასე უწოდებენ ბრუკლინის ბოტანიკურ ბაღს (1910), რომელიც ქალაქ ნიუ იორკის 20 ჰექტარზეა გადაჭიმული და ბრუკლინის მუზეუმს ესაზღვრება, სადაც 14 ათასი მცენარე ბინადრობს, ჰერბარიუმში კი ფლორის 300 000... Read More