წარღვნა, როგორც ხეირი

0 Comments

ლეგენდის მიხედვით, ღმერთმა ერთ დღეს მიწის საკუთრების საკითხის საბოლოოდ გადაწყვეტა განიზრახა. მოიწვია მის მიერ შექმნილი ხალხები და დედამიწის მთელი ფართობის პრივატიზების პროცესი დაიწყო. ყველა ერს კუთვნილი არგუნა. 

... Read More