Netgazeti Blogs | 2017 | August August 2017 – Netgazeti Blogs

საქართველო “ჰიბრიდულ ომში” გაეროში გაწევრიანებიდან 25 წლის შემდეგ

0 Comments

ოცხადუთი წლის წინათ, 1992 წლის 31 ივლისს, საქართველო გაეროს 179–ე წევრი ქვეყანა ოფიციალურად გახდა. ორ კვირაში კი აფხაზეთში ომი დაიწყო და გახანგრძლივებული სამოქალაქო ომის პირობებში ქვეყანამ არა მარტო ვერ შეინარჩუნა არსებული საზღვრები,... Read More